Rulo kéo giấy (quả đào) Samsung ML1710/SCX4200

Mã số sản phẩm :
30.000₫
Rulo dùng để kéo giấy dùng cho các loại máy in loại in Laser Dùng cho các dòng máy samsung đầu 1 2 4 5 Xerox 022N02016 Ricoh B173-9631, H914-9706, B1739631, H9149706 Savin B173-9631, H914-9706, B1739631, H9149706 Lanier B173-9631, H914-9706, B1739631, H9149706 Gestetner B173-9631, H914-9706, B1739631, H9149706

Rulo dùng để kéo giấy dùng cho các loại máy in

loại in Laser

Dùng cho các dòng máy samsung đầu 1 2 4 5

Xerox 022N02016
Ricoh B173-9631, H914-9706, B1739631, H9149706
Savin B173-9631, H914-9706, B1739631, H9149706
Lanier B173-9631, H914-9706, B1739631, H9149706
Gestetner B173-9631, H914-9706, B1739631, H9149706

Sản Phẩm Bán Chạy

zalo