Cò tách giấy Drum Kyocera

Mã số sản phẩm :
60.000₫
cò trống dùng để tách giấy  các loại máy  Kyocera Mita KM 1620  Kyocera Mita KM 2020  Kyocera Mita KM 1635  Kyocera Mita KM 2035  Kyocera Mita KM 1650  Kyocera Mita KM 2050  Kyocera Mita KM 2550

cò trống dùng để tách giấy 

các loại máy

 Kyocera Mita KM 1620

 Kyocera Mita KM 2020

 Kyocera Mita KM 1635

 Kyocera Mita KM 2035

 Kyocera Mita KM 1650

 Kyocera Mita KM 2050

 Kyocera Mita KM 2550

Sản Phẩm Bán Chạy

zalo