Cò tách giấy Drum Kyocera

Mã số sản phẩm :
60.000₫
cò trống dùng để tách giấy các loại máy Kyocera Mita KM 1620 Kyocera Mita KM 2020 Kyocera Mita KM 1635 Kyocera Mita KM 2035 Kyocera Mita KM 1650 Kyocera Mita KM 2050 Kyocera Mita KM 2550

cò trống dùng để tách giấy 

các loại máy

 Kyocera Mita KM 1620

 Kyocera Mita KM 2020

 Kyocera Mita KM 1635

 Kyocera Mita KM 2035

 Kyocera Mita KM 1650

 Kyocera Mita KM 2050

 Kyocera Mita KM 2550

Sản Phẩm Bán Chạy

zalo